Đặng Tiến Dũng – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã mua 200 CP

Đặng Tiến Dũng – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã mua 200 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Tiến Dũng – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Tên của người…

TỔNG CÔNG TY 36 TỔ CHỨC KỶ NIỆM 78 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 10 NĂM ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG

        Hoà chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 33 năm ngày hội Quốc phòng…