VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN & CÔNG TY THÀNH VIÊN

Sort

TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY 36

Địa chỉ: Số 141 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3533 2471
Fax: +84 24 3533 2472
Email: contact@36corp.com

BAN TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Tầng 02, tòa văn phòng Tổng công ty 36. Số 141 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3533 2471
Fax: +84 24 3533 2472
Email: communication@36corp.com

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

GỬI THƯ ĐẾN TỔNG CÔNG TY 36