al

Với hệ thống trang thiết bị máy móc thi công hùng mạnh, hiện đại. Tổng công ty 36 chúng tôi tự hào khẳng định là một trong số những đơn vị đứng đầu về trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công

MÁY MÓC THI CÔNG

Concrete plant
Demac
Kato
Komatsu Excavator
Robot
GB46
Kobeco
Komatsu

DỊCH VỤ KHÁC