1-12

Xây dựng dân dụng là ngành nghề truyền thống và then chốt của Tổng công ty 36. Chúng tôi trưởng thành và lớn mạnh cùng với những công trình mang dấu ấn của thời gian. Những dự án mà chúng tôi thực hiện đều chứa đựng những điều đặc biệt, trong đó có các yếu tố như phức tạp về công nghệ, về quy mô và độ khó. Các dự án xây dựng dân dụng chúng tôi thực hiện trải rộng khắp Việt Nam và thuộc nhiều lĩnh vực sau:

 • Sân bay
 • Cảng biển
 • Cầu đường bộ đường sắt
 • Đường bộ
 • Đường sắt
 • Hầm giao thông, công trình ngầm
 • Đập thủy điện, hồ chứa
 • Nhà cao tầng
 • Nhà máy, nhà xưởng
 • Đường ống cấp nước
 • Công trình chắn đỡ
 • Công trình tải điện

DỊCH VỤ KHÁC