nangluong

Đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, từ lâu đã là một xu hướng được các nước phát triển trên thế giới quan tâm đẩy mạnh nhằm hướng tới phát triển bền vững. Với nhu cầu điện năng ngày càng tăng, Việt Nam cũng đang từng bước coi việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, và điện mặt trời  là “chìa khóa” để giải quyết bài toán về an ninh năng lượng, qua đó góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh của đất nước.

Ý thức được điều đó, chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo để hướng đến phát triển bền vững.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ KHÁC