TỔNG CÔNG TY 36

Tổng Công ty 36 – CTCP tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 được thành lập vào ngày 04/4/1996. Kế tiếp đó, vào tháng 03/2006 Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Xí nghiệp Xây dựng Công trình 36 trở thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp Thương mại 36. Đây là mô hình thí điểm Công ty TNHH MTV đầu tiên trong Quân đội, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình phát triển của thương hiệu 36

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Trải qua hơn 20 năm phát triển để trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư và xây dựng hàng đầu Việt Nam

Đọc thêm

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng vào năm 2025.

Đọc thêm

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Phát triển một văn hoá doanh nghiệp mạnh. Giá trị cốt lõi: Con người – Xuất sắc – Bền vững – Trung thực

Đọc thêm

linh-vuc-hoat-dong

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng hạ tầng
  • Xây dựng dân dụng
  • Đầu tư tài chính
  • Phát triển đầu tư hạ tầng GTVT
  • Phát triển đầu tư bất động sản
  • Cơ điện, điện lạnh, thang máy
  • Quản lý bất động sản
  • Đầu tư phát triển năng lượng
  • Quản lý dự án
ĐỌC THÊM