xay-dung-cong-trinh-dan-dung

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân dụng, với nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ Tư vấn cho các giai đoạn của dự án theo thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Việt Nam cũng như theo thông lệ quốc tế. Dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Lập quy hoạch tổng thể
  • Lập đề xuất dự án, báo cáo đầu tư
  • Lập hồ sơ thầu
  • Giám sát thi công
  • Tư vấn quản lý dự án
  • Khảo sát địa hình – địa chất
  • Thẩm tra đồ án quy hoạch
  • Nghiên cứu ứng dụng CN mới

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ KHÁC