KHỎE MẠNH VÀ AN TOÀN

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi người lao động làm việc cho chúng tôi và với chúng tôi đều trở về nhà an toàn và khỏe mạnh sau mỗi ngày làm việc.

MỘT VĂN HÓA AN TOÀN VÀ TẬN TÂM

Nuôi dưỡng và phát triển một Văn hóa an toàn và tận tâm là cốt lõi của Chương trình MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KHÔNG TAI NẠN. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là “không có tai nạn lao động”. Tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt ISO 45001:2016 về Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp như là một điều kiện tối thiểu.

Mọi người lao động của Tổng công ty 36 đều được và phải có quyền từ chối, không chấp nhận các điều kiện làm việc thiếu an toàn. Văn hóa của chúng tôi là không đổ lỗi

KHỎE MẠNH, AN TOÀN VÀ THỊNH VƯỢNG

Sống khỏe mạnh để làm việc cũng là một điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi chăm sóc cho chính chúng tôi, người lao động của chúng tôi để sống khỏe mạnh để phát huy hết khả năng làm việc. Điều này có nghĩa là dinh dưỡng khỏe mạnh, thể dục thể thao thường xuyên, và có phương pháp hợp lý để cân bằng giữa cuộc sống và công việc

TẦM NHÌN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tầm nhìn của chúng tôi về Sức khỏe và An toàn là tập trung hoàn thiện quy trình quản lý, điều kiện, môi trường việc để An toàn hơn, Khỏe mạnh hơn, và Hạnh phúc hơn

An toàn hơn

Luôn luôn suy nghĩ về AN TOÀN trước tiên.An toàn cho chính mình và cho cả những người xung quanh.Các quy trình, quy tắc làm việcgiúp chúng ta an toàn tại nơi làm việc. Nhưng các bạn và chúng tôi là một phần của Văn hóa An toàn của Tổng công ty 36. Hãy làm việc một cách an toàn, nếu không đừng làm gì cả!

Khỏe mạnh hơn

Quan tâm đến tinh thần và thân thể. Mỗi cá nhân chú ý chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Nghỉ ngơi hợp lý, thể dục thể thao thường  xuyên, dinh dưỡng an toàn và hợp lý để sống khỏe mạnh và có một sức khỏe thần kinh tốt

Hạnh phúc hơn

Hãy yêu cuộc sống. Tại nơi làm việc và tại gia đình. Bạn bè và gia đình là quan trọng, và tiếp đến là các mối quan hệ tại nơi làm việc. Giữ một sự cân bằng khỏe mạnh và đảm bảo cả hai điều trên một cách tốt nhất.