Những gì bắt đầu với Tổng công ty 36 là một doanh nghiệp nhỏ bé với một giấc mơ lớn – 20 năm sau – chúng tôi trở thành một trong những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, với sự góp mặt trong nhiều dự án trong nhiều dự án có quy mô lớn và độ phức tạp cao. Xuyên suốt quá trình lịch sử của doanh nghiệp, chúng tôi xây dựng những con đường, xây những ngôi nhà, xây dựng các công trình thủy điện thắp sáng màn đêm. Chúng tôi xây dựng. Chúng tôi suy nghĩ. Chúng tôi phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp về năng lượng. Và chúng tôi làm việc bằng sự chính trực, đạo đức của người lính. Giá trị cốt lõi của chúng tôi ngày hôm nay được vun đúc từ những cột mốc lịch sử của doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi bao gồm:

CON NGƯỜI

Chúng tôi chăm lo cho niềm hạnh phúc cho người lao động của chúng tôi, đảm bảo rằng họ có thể phát huy hết khả năng để thành công.
 • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn tuyệt đối.
 • Đảm bảo sức khỏe và gia đình của chúng ta là ưu tiên hàng đầu.
 • Chúng tôi đối xử với con người của chúng tôi bằng sự tôn trọng.
 • Chúng tôi đào tạo và huấn luyện người lao động ở mọi cấp bậc.
 • Chúng tôi giao tiếp một cách cởi mở, xây dựng, và trung thực.
 • Chúng tôi hết sức hỗ trợ nhau trong công việc.

XUẤT SẮC

Chúng tôi hướng tới sự xuất sắc trong mọi công việc chúng tôi làm, với các chú trọng vào chất lượng, tiến độ, và sự tận tình.
 • Chúng tôi luôn luôn cố gắng làm việc với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất.
 • Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo và liên tục cải tiến.
 • Chúng tôi cam kết về chất lượng tốt và tiến độ.
 • Chúng tôi chấp nhận thử thách và sự cạnh tranh.
 • Chúng tôi cố gắng làm mọi việc tốt ngay từ đầu.

BỀN VỮNG

Chúng tôi làm việc với sự quan tâm bảo vệ môi trường và cộng đồng, xây dựng một tổ chức bền vững cho thế hệ người lao động tương lai.
 • Chúng tôi làm việc hôm nay bằng suy nghĩ về tương lai.
 • Chúng tôi giúp đỡ cộng đồng và xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo công bằng.
 • Chúng quan tâm đến môi trường tự nhiên của Trái đất và khí hậu cho thế hệ tương lai
 • Chúng tôi mưu cầu hòa bình và xã hội văn minh tiến bộ.

TRUNG THỰC

Chúng tôi hướng tới sự xuất sắc trong mọi công việc chúng tôi làm, với các chú trọng vào chất lượng, tiến độ, và sự tận tình.
 • Chúng tôi duy trì một hệ thống báo cáo kinh doanh và tài chính trung thực và chính xác
 • Chúng tôi coi trọng sự cam kết.
 • Chúng tuân thủ nghiêm túc các quy định, chính sách pháp luật.
 • Chúng tôi khuyến khích người lao động trung thực trong mọi báo cáo, trong mọi việc làm.