VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Chánh văn phòng: Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:

PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG

Trưởng phòng: Trung tá Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:

PHÒNG CHÍNH TRỊ

Chủ nhiệm chính trị: Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: chinhtri@36corp.com

PHÒNG DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Trưởng phòng: Thiếu tá Nguyễn Việt Hải
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:

PHÒNG PHÁP CHẾ & XLCN

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: phapche@36corp.com

BAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Quyền  Trưởng ban: Đại úy Hoàng Mạnh Tùng
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: sanbds@36corp.com

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Trung tá Cao Ngọc Đính
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:

CÔNGTY 36.30

Giám đốc: Thiếu tá Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3630@36corp.com

CÔNG TY 36.32

Giám đốc: Trung tá Vũ Lập Phương
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3632@36corp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN 36.62

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Đăng Hùng
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3662@36corp.com

CÔNG TY 36.63

Giám đốc: Đại tá Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập
Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại:
Fax:
Email: 3663@36corp.com

CÔNG TY 36.64

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3664@36corp.com

CÔNG TY 36.65

Giám đốc: Trung tá Nguyễn Đăng Hiếu
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3665@36corp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN 36.66

Trưởng phòng: Thượng tá Nguyễn Đăng Trung
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3666@36corp.com

CÔNG TY 36.67

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Đăng Thuận
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3667@36corp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN 36.68

Giám đốc: Thượng tá Đào Tiến Thành
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3668@36corp.com

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ 36.69

Giám đốc: Thiếu tá Nguyễn Hoài Thanh
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3669@36corp.com

CÔNG TY TNHH BOT 36.71

Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3671@36corp.com

CÔNG TY 36.72

Giám đốc: Đại tá Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
Số 1075 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3672@36corp.com

CÔNG TY 36.97

Giám đốc: Trung tá Hà Văn Mạnh
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3697@36corp.com

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 36.25

Giám đốc: Thiếu tá Vũ Văn Thìn
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3625@36corp.com

CÔNG TY 36.20

Giám đốc: Trung tá Võ Văn Ba
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường Tây Tựu
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: cty20@36corp.com

CHI NHÁNH TẠI LÀO

Giám đốc: Trung tá Trương Công Thịnh
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà trụ sở Tổng công ty 36
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: laos.office@36corp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN 36.55

Giám đốc: Trung tá Nguyễn Hồng Tuấn
Số 38, ngách 25, ngõ 258 phố Bùi Xương Trạch,
Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email: 3655@36corp.com