Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Đầu tư và Phát triển hạ tầng,Tổng công ty 36 đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn rộng khắp Việt Nam và một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia và Myama. Yếu tố tạo nên sự thành công của chúng tôi ngày này là lòng nhiệt tình, sự cống hiến và sức sáng tạo của đội ngũ người lao động. Chúng tôi đặt con người là trung tâm trong triết lý kinh doanh, người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chứ không phải là tài sản, máy móc thiết bị hay bất cứ thứ gì khác.

Chúng tôi quan niệm nếu doanh nghiệp quản lý hiệu quả Tài năng thì sẽ đem lại hiệu quả cho người lao động và cả khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ. Quản lý Tài năng là một thuật ngữ chưa có định nghĩa thống nhất. Ðối với người này, nó giống như việc phát triển đội ngũ kế thừa; với người khác, nó là những nỗ lực phối hợp liền mạch để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài; và với một số người khác nữa, nó có nghĩa là những nỗ lực kết hợp tất cả các thành phần của hệ thống nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm thu hút, tuyển chọn, phát triển, đánh giá, khen thưởng, và giữ chân những người giỏi nhất. Chiến lược của chúng tôi là đảm bảo rằng tổ chức có một đội ngũ nguồn lực sẵn sàng ở bên ngoài để từ đó có thể lấy được các ứng viên có phẩm chất, cùng lúc đó là tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ tài năng hiện có trong nội bộ tổ chức. Và mục tiêu để trở thành một doanh nghiệp được ưa thích đối với người lao động, khách hàng, và đối tác là một điều cốt yếu trong chiến lược chung của doanh nghiệp.

Để đảm bảo sự công bằng, khích lệ khả năng cống hiến, phát triển của người lao động, chúng tôi vận hành một hệ thống trả lương cho người lao động theo 3P (Personal evaluation; Performance evaluation; và Position evaluation). Mỗi người lao động sẽ được trả công dựa trên ba đánh giá:

  1. Personal evaluation: là đánh giá căn cứ vào năng lực thực tế của người đảm nhận chức vụ được giao. Điều này đảm bảo sự công bằng và thúc đẩy nhân viên luôn học hỏi và phát triển vì chiến lược chung của Tổng công ty.
  2. Performance evaluation: là đánh giá căn cứ vào thành tích, kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ. Điều này đảm bảo sự công bằng, thúc đẩy nhân viên luôn phải nỗ lực hết mình để đạt chỉ tiêu cá nhân, chỉ tiêu phòng ban, và mục tiêu chung của Tổng công ty.
  3. Position evaluation: là đánh giá căn cứ vào mức độ đóng góp của từng vị trí đối với doanh nghiệp. Điều này đảm bảo sự công bằng giữa các chức vụ và đảm bảo tính cạnh tranh với thị trường lao động.