TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP TRÚNG THẦU GÓI THẦU XD02 THUỘC DỰ ÁN “CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH – GIAI ĐOẠN 1

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP TRÚNG THẦU GÓI THẦU XD02 “THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC” CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2 “CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ BAY” THUỘC DỰ ÁN “CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH – GIAI ĐOẠN 1          …