TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TẠI TỈNH THANH HOÁ

      Ngày 05/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Thi vừa ký quyết định số 1486/QĐ-UBND chấp thuận cho liên danh Tổng công ty 36 – CTCP, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương và Công ty cổ phần Tập đoàn 136 là nhà…