TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Sáng ngày 28/10/2022 tại trụ sở 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty 36 – CTCP (mã CK: G36) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội lần này với mục đích để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản…