1. Công trình: Trung tâm Nghiên cứu khoa học- Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  2. Hạng mục: Trung tâm Nghiên cứu khoa học- Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  3. Tổng kinh phí Đầu tư:568.289.000.000 đồng

(Năm trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu đồng)

  1. Nguồn vốn:

– Vốn ngân sách Nhà nước:    284.000.000.000 đồng

– Vốn ngân sách QPTX:         142.000.000.000 đồng

– Vốn Học viện huy động:      142.289.000.000 đồng

  1. Quy mô công trình:

– Cấp công trình: Cấp I

– Số tầng: 25 tầng nổi + 02 tầng hầm

– Cao trình mái:      Cốt +99,55m

– Diện tích đất:           7.010 m2

– Diện tích xây dựng: 1.760 m2

– Tổng diện tích sàn:   S = 45.200 m2.

Tòa nhà gồm các khu chức năng: Phòng thí nghiệm công nghệ cao, phòng hội thảo khoa học, thư viện điện tử, chỉ huy điều hành và làm việc của các nhà khoa học. Tòa nhà được xây dựng đồng bộ với đầy đủ hệ thống kỹ thuật kèm theo: Điều hòa trung tâm, hạ tầng công nghệ thông tin, PCCC. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (cấp điện – chiếu sang, cấp – thoát nước, sân – vườn, đường giao thong…)

– Tổng thể mặt bằng công trình có dạng hình chữ nhật kích thước 60×28,12m với cơ cấu như sau:

+ Tầng hầm: Garage ôtô, xe máy, một số cơ cấu kỹ thuật phục vụ, an ninh, bảo vệ.

+ Tầng 1: Sảnh chính, lễ tân, đón tiếp, phòng trực, phòng khách, quản lý tòa nhà, chỉ dẫn thông tin cho khu làm việc.

+ Tầng 2-4: Các phòng làm việc.

+ Tầng 5 và tầng 7: Các lớp học và giảng đường.

+ Tầng 6 và tầng 8: Các phòng làm việc và phòng hội thảo.

+ Tầng 9 đến tầng 12: Các phòng làm việc.

+ Tầng 13 (Tầng kỹ thuật): Bố trí hệ thống điều hòa trung tâm và các hệ thống kỹ thuật khác.

+ Tầng 14 và tầng 15: Thư viện, thư viện điện tử và các phòng đọc.

+ Tầng 16 đến tầng 25: Phòng làm việc và phòng đọc.

+ Tầng kỹ thuật mái: Bố trí hệ thống điều hòa, bể nước mái và hệ thống duy tu bảo dưỡng tòa nhà.

Hệ giao thông trong mỗi tầng là hành lang chính giữa rộng 2,9 m kết hợp thang máy. Khu vệ sinh bố trí ở hai đầu công trình. Bố trí hai thang bộ cạnh hai khu thang máy nhằm đảm bảo khoản cách hợp lý phân tán người từ các phòng chức năng ra khu thang.

  1. Tiến độ thi công: 48 tháng.
  2. Khởi công: Ngày 14 tháng 11 năm 2011
  3. Hoàn thành: Ngày 25 tháng 10 năm 2015
  4. Chủ đầu tư:Học viện Kỹ thuật Quân sự