Nguyễn Đăng Hùng
Thượng tá NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
Giám đốc Công ty 36.62

Sinh năm 1968, quê quán Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An, quốc tịch Việt Nam. Thượng tá Hùng có bằng Kỹ sư Điện máy và thiết bi điện Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có thời gian làm việc hơn 30 năm trong Quân đội và gắn bó với Tổng Công ty 36 từ những ngày đầu.

Quá trình công tác:

  • 02/1987 – 07/1987  Chiến sĩ, E672, Binh đoàn 11
  • 08/1987 – 05/1990  Học viên, Trường Trung cấp KT Thông tin
  • 06/1990 – 06/1994  Nhân viên, Công ty 695, Binh đoàn 11
  • 11/2000 – 09/2003  Nhân viên Phòng thương mại Công ty 695, Binh đoàn 11
  • 10/2003 – 07/2004  Phụ trách đội phó Đội 23, Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
  • 08/2004 – 02/2005  Đội Phó Đội 23, Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
  • 03/2005 – 04/2008  Đội Trưởng Đội 4, Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
  • 05/2008 – 08/2011  Phó Giám đốc Xí nghiệp 62, Công ty ĐT XLTM 36, Binh đoàn 11
  • 09/2011 – 11/2011  Phó Giám đốc, Công ty 36.62-Tổng hợp Tổng công ty 36-BQP
  • 12/2011 – nay           Giám đốc Tổng công ty 36.62, Tổng Công ty 36-CTCP
Email liên hệ: danghung@36corp.com