1. Tên dự án: Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
 2. Tên hạng mục công trình:Xây lắp kiến trúc, cấp điện, cấp thoát nước trong nhà khối Nhà chính.

3.Giá trị quyết toán:463.077.142.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, không trăm bảy bảy triệu, một trăm bốn hai nghìn đồng chẵn).

 1. Địa điểm xây dựng:

– Km 5, Đại lộ Lênin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Khu vực tiến hành xây dựng nằm trong Lô đất thuộc Dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa Nghệ An; nằm tiếp giáp sát trục đường V.I.Lênin, cách trung tâm Thành phố Vinh 5 km.

 1. Quy mô công trình:

+ Cấp công trình: Cấp đặc biệt, công trình dân dụng nhóm A

+ Công trình bao gồm 10 Đơn nguyên, trong đó: 03 đơn nguyên 7 tầng có tầng bán âm, 07 đơn nguyên 3 tầng. Tầng bán âm cao 3 m; tầng 1; 2 cao 4,5m; các tầng còn lại có chiều cao 3,6m. Chiều cao tổng thể công trình là 29,5m. Bước gian có nhịp chính 6,4m; nhịp phụ là 3,2m. Nền nhà cao hơn so với đất nền là 1,05m.

Giải pháp bố trí kiến trúc cho từng Đơn nguyên cụ thể như sau:

 • Đơn nguyên số 1: 7 tầng và 01 sân bay trực thăng trên mái
 • Đơn nguyên số 2&3: 7 tầng và 1 tầng bán âm
 • Đơn nguyên số 4: 3 tầng và 1 tầng bán âm
 • Đơn nguyên số 5,6,7,8,9,10: 3 tầng

+ Cao trình mái:  Cốt +29.45m

+ Diện tích đất:           98.000 m2

+ Diện tích xây dựng: 11.760 m2

+ Tổng diện tích sàn:   S = 53.000 m2.

 1. Tiến độ thi công: 56 tháng.
 2. Khởi công: Ngày 22 tháng 9 năm 2009
 3. Hoàn thành: Ngày 15 tháng 5 năm 2014.
 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
 5. Tổ chức Tư vấn thiết kế:Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư Xây dựng – BQP
 6. Tổ chức Tư vấn giám sát:Công ty CP Tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An
 7. Tổ chức thi công:Tổng công ty 36 (Nay là Tổng công ty 36-CTCP)