a bat
Trung tá Bùi Quang Bát
Tổng Giám Đốc

Sinh năm 1976, Nơi sinh Phú Thọ, quốc tịch Việt Nam. Ông Bát tốt nghiệp Trường ĐH Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp năm 2006,

Quá trình công tác:

*  08/2000 – 10/2003 Công ty xây lắp 665/Binh đoàn 11

*  11/2003 – 06/2006  Xí nghiệp XDCT 36/Binh đoàn 11

* 07/2006 –  12/2008  Công ty ĐTXL và TM 36

* 01/2009 – 08/2011  Giám đốc Xí nghiệp, Công ty ĐTXL và TM 36

* 09/2011 – 04/2016   Giám đốc Công ty 36.30, Tổng công ty 36/BQP

*  05/2016 – 01/2023  Giám đốc Công ty BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình

* 02/2023 – 03/2023  Tổng giám đốc Tổng công ty 36-CTCP,

*03/2023 – nay Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty 36-CTCP

Email liên hệ: