Trương Công Thịnh
Trung Tá Trương Công Thịnh
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH LÀO

Ông Thịnh sinh năm 1972, quê Thái Bình.

Quá trình công tác:

* 12/1994 – 10/1995: Kỹ thuật, Công ty 386, Binh Đoàn 11

* 11/1995 – 8/2000: Học viên ĐHQG Lào, Đoàn 871 quản lý

*9/200 – 10/2002: Trợ lý phòng KHTH, Công ty 665, Binh đoàn 11

*11/2002 – 4/2004: Đội phó Đội 20, Công ty 665, Binh đoàn 11

KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI: