anh-chi--trng
TRẦN THỊ TRANG
Thành viên HĐQT

Sinh năm 1984, quê quán Hải Anh, Hải Hậu, tỉnh Nam Định, quốc tịch Việt Nam. Bà Trang tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, khoa Kế toán – Lớp chuyên ngành Kiểm toán. Có chứng chỉ Kế toán trưởng và thuế doanh nghiệp. chứng chỉ Kỹ năng kiểm soát kế toán do AFC cấp (2015), chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp

Quá trình công tác:

  • 07/2007 – 03/2009 Trợ lý kiểm toán viên CÔng ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  • 04/2009 – 07/2020 Thành viên Ban kiểm soát tại Tổng công ty CP Xây dựng Dầu khí Việt Nam
  • 08/2020 – 12/2020 Trưởng nhóm kiểm soát Kế toán, Khối Tài chính kế toán tập đoàng BRG
  • 4/2021 – nay Thành viên HĐQT Tổng công ty 36 – CTCP
Email liên hệ: