Nguyễn Xuân Phương
Thiếu tá NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
Giám đốc Công ty 36.30

Sinh năm 1979, quê quán Minh Côi, Hạ Hoà, Phú Thọ, quốc tịch Việt Nam. Ông Phương tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, bằng Kỹ sư Vận tải Kinh tế Đường bộ. Ông Phương có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác Kế hoạch và Quản lý dự án của nhiều công ty xây dựng. Với năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm công tác, ông Phương được cấp trên giao chức vụ quản lý công ty 36.30, một trong những đơn vị xây lắp hàng đầu của Tổng công ty 36 từ tháng 10/2016. Quá trình công tác:

  • 10/2002 – 08/2005  Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng công ty XDCT Giao thông 5, chi nhánh Lào Cai
  • 09/2005 – 11/2006  Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty XD và TM Việt Nga
  • 12/2006 – 06/2011  Trưởng phòng Kế hoạch kiêm Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Xây lắp máy điện nước và Xây dựng
  • 07/2011 – 07/2013  Phụ trách phòng Kế hoạch-Tổng hợp Công ty 36.63, Tổng Công ty 36-BQP
  • 08/2013 – 12/2013 Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Công ty 36.67, Tổng công ty 36-BQP
  • 01/2014 – 10/2016 Phó Giám đốc Công ty 36.67, Tổng Công ty 36-BQP
  • 10/2016 – nay          Giám đốc Công ty 36.30, Tổng Công ty 36-CTCP

Email liên hệ: xuanphuong@36corp.com