Nguyễn Việt Hải
Thiếu tá NGUYỄN VIẾT HẢI
Trưởng Phòng Dự án đấu thầu

Sinh năm 1973, quê quán Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam. Ông Hải tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng Hà Nội,

Quá trình công tác:

 • 05/2002 – 12/2005  HĐLĐ, Nhân viên Kỹ Thuật, Đội 18, Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
 • 01/2006 – 02/2006  CNQP, Nhân viên Kỹ Thuật, Đội 18, Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
 • 03/2006 – 12/2008  Phụ trách Đội phó, Đội 18, Công ty 36, Binh đoàn 11
 • 01/2009 – 01/2011  Phó trưởng phòng Dự án Đấu thầu, Công ty 36, Binh đoàn 11
 • 02/2011 – 06/2011 Học viên, Trường QS BTL Thủ đô
 • 07/2011 – 08/2011  Phó trưởng phòng Dự án Đấu thầu, Công ty 36, Binh đoàn 11
 • 09/2011 – 05/2018  Phó trưởng phòng Dự án Đấu thầu, Tổng Công ty 36
 • 06/2018 – 04/2019  Phó trưởng phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Tổng Công ty 36
 • 05/2019 – 05/2020  Quyền trưởng phòng Kế hoạch – Đấu thầu, Tổng Công ty 36
 • 06/2020 – 21/12/2020  Quyền trưởng phòng Dự án – Đấu thầu, Tổng Công ty 36
 • 21/12/2020 – đến nay  Trưởng phòng Dự án – Đấu thầu, Tổng Công ty 36
Email liên hệ: