Thiết kế không tên (1)
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng
CHÁNH VĂN PHÒNG

Sinh năm 1980, quên quán: Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, tốt nghiệp Trường Đại Học Thương mại năm 2002.

Quá trình công tác:

  • 08/2003 – 12/2003:  Học viên Trường Quân sự Quân khu 3
  • 01/2004 – 02/2007:  Trợ lý Phòng Kinh tế Đối ngoại, Binh đoàn 11
  • 03/2007 – 04/2007:   Trợ lý Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty ĐTXL&TM 36
  • 04/2007 –  05/2011:  Trợ lý Phòng Thiết bị Vật tư, Công ty ĐTXL&TM 36
  • 05/2011 – 07/2014:   Trợ lý Phòng Thiết bị Vật tư, Tổng Công ty 36
  • 08/2014 – 06/2018:   Phó trưởng Phòng, Phòng Thiết bị Vật tư, Tổng công ty 36
  • 07/2018 – 11/2018:    Phó ban Thiết bị vật  tư, Văn phòng, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 12/2018 – 03/2020:   Trưởng ban Thiết bị vật tư, Văn phòng, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 04/2020 – 06/2021:   Phó chánh Văn phòng, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 07/2021 – nay:          Chánh Văn phòng, Văn phòng, Tổng công ty 36 – CTCP
Email liên hệ: