DSC_5147
Ông ĐẶNG THANH THẾ
Thành viên Độc lập HĐQT
Sinh năm 1954, quê quán Chí Hoà, Hưng Hà, Thái Bình, quốc tịch Việt Nam. Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:

  • 02/1972 – 12/1973  Binh nhì, Hạ sỹ, chiến sỹ Tiểu đoàn 53 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình
  • 01/1974 – 05/1975  Trung sĩ, quản lý đại đội, Tiểu đoàn 578, Trung đoàn 279 – Sư đoàn 15
  • 06/1975 – 04/1976  Thượng sĩ, học trường Tài chính kế toán quân nhu, phòng Hậu cần sư đoàn 15
  • 05/1976 – 12/1977  Thượng sĩ, học viên Trường quản lý kinh tế đoàn 70, Tổng cục xây dựng kinh tế – BQP
  • 01/1978 – 07/1982  Trung uý, Trợ lý Tổ chức lao động, Trung đoàn 576, Cục xây dựng – Binh đoàn 11
  • 08/1982 – 05/1988  Thượng uý đến Thiếu tá, Trợ lý phòng TCLD – Tổng công ty Thành An
  • 06/1988 – 10/2012  Trung tá, Thượng tá, Trợ lý BHXH Cục chính sách – Tổng cục Chính trị
  • 11/2012 – 05/2013  Đại tá, Trưởng phòng Tổ chức lao động-đào tạo, Tổng công ty Thành An – BQP
  • 06/2013 – 03/2018  Nghỉ hưu và làm việc tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Trường Lộc
  • 04/2018 – Nay         Thành  viên độc lập HĐQT, Tổng Công ty 36 – CTCP
Email liên hệ: thanhthe@36corp.com