Thiết kế không tên (3)
Trung tá Nguyễn Tất Thắng
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Sinh năm 1975, quê quán Nghi trung, Nghi Lộc, Nghệ An, quốc tịch Việt Nam. Ông Thắng được đào tạo cơ bản tại trường sĩ quan Lục quân 1 (1995-2000), Học viện Hải quân (2002-2003). Sau 10 năm công tác tại Quân chủng Hải quân, năm 2011 ông Nguyễn Tất Thắng chuyển công tác về Tổng công ty 36 cho đến nay, trải qua các cương vị công tác từ cơ quan đến đơn vị, ông Nguyễn Tất Thắng đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng BQP tặng Bằng Khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quá trình công tác:

 • 09/1995 – 08/1996:  Chiến sỹ tạo nguồn D2 E36 F308, Quân đoàn 1
 • 09/1996 – 07/2000:  Học viện đào tạo, Trường Sỹ quan Lục quân 1
 • 08/2000 – 08/2002:  Trung đội trưởng C2 D471 Lữ 147, QC Hải quân
 • 09/2002 – 07/2003:  Học viện Chuyển loại Chính trị, Học viện Hải quân
 • 08/2003 – 12/2005:  Bí thư chi bộ, Đại đội phó Chính trị C4 D473 Lữ 147, QC Hải Quân
 • 01/2006 – 04/2006:  Cấp ủy viên, Phó Chính trị Điểm C/Tốc tan, Lữ 146, Vùng 4 Hải quân
 • 05/2006 – 12/2006:  Cấp ủy viên, Chính trị viên – Điểm C/Tốc tan, Lữ 146, Vùng 4 hải quân
 • 01/2007 – 06/2007:  Cán bộ D3 Lữ 146, Vùng 4 Hải quân
 • 07/2007 – 09/2008:  Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đảo Tiên Nữ, Lữ 146, Vùng 4 Hải quân
 • 10/2008 – 01/2011:   Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Lữ 146, Vùng 4 Hải quân
 • 02/2011 – 08/2013:   Phó CNCT, Phòng Chính trị, Tổng Công ty 36
 • 09/2013 – 04/2016:   Phó bí thư Chi bộ, Phó CNUBKT, Phòng Chính trị, Tổng công ty 36 – CTCP
 • 05/2016 – 03/2020:   Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 36.67, Tổng công ty 36 – CTCP
 • 04/2020 – đến nay:   UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty 36 – CTCP
Email liên hệ: nguyenviettatthang@gmail.com