Nguyễn-Mỹ-Hạnh-500x650-2
Thiếu tá NGUYỄN MỸ HẠNH
Chủ nhiệm Chính trị kiêm Trưởng ban Thư ký HĐQT
  • 09/2001 – 01/2012  Nhân viên Thống kê Chính trị, Công ty Trắc địa-Bản đồ, Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu
  • 02/2012 – 01/2013  Trợ lý Chính trị, Phòng Chính trị, Tổng công ty 36 – BQP
  • 02/2013 – 05/2016  Trưởng Ban quần chúng, Phòng Chính trị, Tổng công ty 36 – BQP
  • 06/2016 – 05/2017  Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổng Công ty 36 – CTCP
  • 06/2017 – nay           Chủ nhiệm Chính trị kiêm Trưởng Ban thư ký HĐQT, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty 36-CTCP.

Email liên hệ: myhanh@36corp.com