Nguyễn Hồng Tuấn
Trung tá NGUYỄN HỒNG TUẤN
Giám đốc Công ty CP 36.65

Sinh năm 1975, quê quán Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang, quốc tịch Việt Nam. Ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, bằng Kiến trúc sư. Ngoài ra ông Tuấn còn có bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân và hoàn thành các khoá huấn luyện quân sự Sĩ quan dự bị. Trung tá Tuấn được cấp trên tín nhiệm giao chức vụ Giám đốc công ty CP 36.55 từ tháng 03/2012.

Quá trình công tác:

  • 05/2001 – 07/2003 Nhân viên phòng DADT, Công ty Xây lắp 524, Binh đoàn 11
  • 08/2003 – 12/2003 Học viên Sĩ quan Dự bị, Trường Quân sự Quân khu 3
  • 01/2004 – 08/2008 Trợ lý phòng DADT, Công ty 56, Binh đoàn 11
  • 09/2008 – 06/2009 Nhân viên Phòng Dự án Đấu thầu, Công ty ĐT XLTM 36, Binh đoàn 11
  • 07/2009 – 03/2010 Đội trưởng Đội 17, Xí nghiệp 55, Công ty ĐT XLTM 36, Binh đoàn 11
  • 04/2010 – 02/2012 Giám đốc Xí nghiệp 55, Công ty ĐT XLTM 36, Binh đoàn 11
  • 03/2012 – nay          Giám đốc Công ty 36.55, Tổng công ty 36-CTCP
Email liên hệ: hongtuan@36corp.com