DSC03960-2
Ông Trần Thái Bình
Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc

Sinh năm 1976, quê quán Thái Bình, quốc tịch Việt Nam. Ông Bình tốt nghiệp bằng Kỹ sư Xây dựng, có nhiều năm kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực xây dựng.

Quá trình công tác:

  • 09/2002 – 08/2009 Chủ nhiệm công trình, CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
  • 09/2009 – 11/2013 Đội trưởng đội xây dựng, CTCP Bạch Đằng 10
  • 12/2013 – 11/2016 Đội trưởng đội xây dựng. CTCP đầu tư xây dựng BĐS Lanmak
  • 01/2017 – 12/2017 Đội trưởng, Phó giám đốc xí nghiệp xây dựng số 4, CTCP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
  • 01/2018 – 12/2020 Phó giám đốc, CTCP đầu từ và xây dựng UDIC
  • 03/2022 – nay        Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty 36 – CTCP

Email liên hệ: