Hà Văn Mạnh
Trung tá Hà Văn Mạnh
Giám đốc Công ty 36.97

Sinh năm 1975, quê Tiên Lãng, Hải Phòng,  quốc tịch Việt Nam.

Quá trình công tác:

*  12/1997 – 03/2000: Nhân viên Kỹ thuật, XN897, Công ty 56

*  04/2000 – 01/2002: Phụ trách Đội phó, đội trưởng Đội 14, XN897, Công ty 56

*  02/2002 – 02/2005: Đội phó, Đội trưởng, Đội 5. XN897, Công ty 56

* 03/2005 – 01/2006: Chỉ huy phó, CT Bản vẽ, XN36, Binh đoàn 11

* 02/2006 – 09/2007: Phó Giám đốc, XN897, Công ty 56

* 10/2007 – 8/2008: Giám đốc XN897, Công ty 56

* 10/2007 – 8/2008: Giám đốc XN897, Công ty 36

* 12/2011 – nay: Giám đốc Công ty 36.97, Tổng công ty 36