z3848940926851_22700536cf0dd9e3a30dbae3c45b23dd
Trung tá NGUYỄN TUẤN ANH

Sinh năm 1979, Thường trú tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Quá trình công tác:

  • 05/2005 – 01/2006: Nhân viên kinh tế Đội 18, Xí nghiệp XDCT 36, Binh đoàn 11/TCHC
  • 02/2006 – 03/2007: Phụ trách tài chính Đội 2, Xí nghiệp XDCT 36, Binh đoàn 11/TCHC
  • 04/2007 – 7/2011: Phụ trách tài chính Đội 2, Công ty ĐT XL&TM 36, Binh đoàn 11/BQP
  • 8/2011 – 12/2016: Trưởng phòng tài chính kế toán, Công ty 36.64, Tổng công ty 36/BQP
  • 7/2016 – 12/2016: Thành viên Ban kiểm soát – Tổng công ty 36-CTCP
  • 01/2017 – 06/2020: Phụ trách tài chính – Ban QLDA đầu tư bất động sản – Tổng công ty 36-CTCP
  • 7/2020 – 10/2022: Phó phòng tài chính kế toán – Tổng công ty 36-CTCP
  • 11/2022 – nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty 36 – CTCP
Email liên hệ: tuananhtcty36@gmail.com

Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán