TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

        Sáng nay ngày 16/5/2024 tại trụ sở 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty 36 – CTCP (mã CK: G36) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có 79 cổ đông đại diện cho…