Hội nghị phiên cuối năm 2017 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Sáng 12-01-2018 tại trụ sở Tổng công ty 36, Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2017 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Tổ công tác của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng cục Tuyên huấn làm Tổ trưởng, tham dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy Tổng Công ty cùng một số đồng chí cán bộ chủ chốt trong thành phần mở rộng được triệu tập.