Là một đơn vị giàu truyền thống văn hoá nghệ thuật

Tổng công ty sở hữu một kho tàng văn hoá giá trị gồm có nhiều ca khúc đặc sắc thể hiện truyền thống đặc trưng của tổ chức, lột tả tinh thần hăng say lao động, ý chí quyết tâm của đội ngũ người lao động. Đặc biệt có nhiều ca khúc được sáng tác bởi Anh hùng Lao động-Đại tá Nguyễn Đăng Giáp như Hạnh phúc từ mái nhà chung, 36 – đường chúng ta đi.