Trần Ngọc Lanh
Trung tá TRẦN NGỌC LANH
Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm 1970, quê quán Thái Bình, quốc tịch Việt Nam. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán Trung tá Lanh trải qua nhiều năm công tác ở các vị trí Chuyên viên tài chính và Trưởng ban tài chính. Ông đảm nhiệm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty 36-CTCP từ tháng 4/2016 đến nay.

Quá trình công tác:

 • 10/1998 – 03/2000 Nhân viên tài chính Phòng Tài chính Công ty 665
 • 04/2000 – 02/2004 Nhân viên tài chính Phòng Tài chính Công ty 665, Binh đoàn 11
 • 03/2004 – 07/2004 Phụ trách trưởng ban Tài chính Xí nghiệp 897, Công ty 56
 • 08/2004 – 02/2005 Phó trưởng ban Tài chính Xí nghiệp 897, Công ty 56
 • 03/2005 – 08/2008 Trưởng ban Tài chính Xí Nghiệp 897, Công ty 56
 • 09/2008 – 11/2011 Trưởng ban Tài chính Xí nghiệp 897, Tổng công ty 36-BQP
 • 12/2011 – 05/2012 Trưởng ban Tài chính Công ty 36.97, Tổng công ty 36-BQP
 • 06/2012 – 10/2012 Phó Giám đốc Công ty 36.97, Tổng công ty 36-BQP
 • 11/2012 – 07/2014 Phó phòng Tài chính Tổng công ty 36-BQP
 • 08/2014 – 04/2016 Kiểm soát viên,Tổng công ty 36-BQP
 • 05/2016 – nay       Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty 36 – CTCP

Email liên hệ: tranlanh@36corp.com