594A9544
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Kiểm soát viên

Sinh năm 1991, quê quán Thanh Chương, Nghệ An, quốc tịch Việt Nam. Bà Thảo tốt nghiệp đại học, bằng cử nhân Tài chính ngân hàng. Quá trình công tác:

  • 02/2014 – 04/2016  Nhân viên kế toán Công ty TVTK 36.69, Tổng công ty 36-BQP
  • 04/2016 – 05/2016  Nhân viên Phòng Đầu tư Tổng công ty 36-BQP
  • 05/2016 – nay           Kiểm soát viên, Tổng công ty 36-CTCP

Email liên hệ: phuongthao@36corp.com