Nguyễn Mỹ Hạnh
Thiếu tá NGUYỄN MỸ HẠNH
Chủ nhiệm Chính trị

Sinh năm 1972, quê quán Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh, quốc tịch Việt Nam. Trước khi làm việc cho Tổng công ty 36, Thiếu tá Mỹ Hạnh từng là một giáo viên dạy Văn học, và có thời gian dài phụ trách Thống kê Chính trị tại Công ty Trắc địa Bản đồ – Cục Bản đồ – Bộ Tổng Tham mưu. Thiết tá Hạnh tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà nội ngành Văn học, Cử nhân Ngoại ngữ tại Đại học Quốc gia Hà Nội khoa Tiếng Anh, và các khoá đào tạo về Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn tại Đại học Công đoàn, huấn luyện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu. Với bề dày kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, Thiếu tá Mỹ Hạnh được Quân uỷ Trung ương, Lãnh đạo và Đảng Uỷ Tổng công ty 36 tín nhiệm giao chức vụ Chủ nhiệm Chính trị kiêm Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty 36.

Quá trình công tác:

  • 09/2001 – 01/2012  Nhân viên Thống kê Chính trị, Công ty Trắc địa-Bản đồ, Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu
  • 02/2012 – 01/2013  Trợ lý Chính trị, Phòng Chính trị, Tổng công ty 36 – BQP
  • 02/2013 – 05/2016  Trưởng Ban quần chúng, Phòng Chính trị, Tổng công ty 36 – BQP
  • 06/2016 – 05/2017  Phó Chủ nhiệm Chính trị, Tổng Công ty 36 – CTCP
  • 06/2017 – nay           Chủ nhiệm Chính trị kiêm Trưởng Ban thư ký HĐQT, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty 36-CTCP.

Email liên hệ: myhanh@36corp.com