anh hải
NGUYỄN KHẮC HẢI
Trưởng phòng Kế hoạch-Đấu thầu

Sinh năm 1973, quê quán Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An, quốc tịch Việt Nam. Ông Hải tốt nghiệp Xây dựng Hà Nội, bằng bằng Kỹ sư Xây dựng Dân dụng. Quá trình công tác:

  • 03/2015 – 10/2017 Phó Giám đốc Công ty 36.67
  • 11/2017 – 05/2018 Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Tổng công ty 36-CTCP
  • 06/2018 – nay          Trưởng phòng Kế hoạch-Đấu thầu, Tổng công ty 36-CTCP

Email liên hệ: khachai@36corp.com