HOANG
Thiếu tá Nguyễn Huy Hoàng
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Sinh năm 1974, quê quán VânTrường, Tiền Hải, Thái Bình, quốc tịch Việt Nam. Ông Hoàng tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế-Bộ Ngoại giao năm 1998, bằng cử nhân Quan hệ Quốc tế, và Đại học Ngoại thương Hà Nội, bằng Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

Quá trình công tác:

  • 07/2002 – 12/2004  Nhân viên phòng Kinh tế Đối ngoại, Binh đoàn 11- BQP
  • 01/2005 – 04/2007  Trợ lý phòng Kinh tế Đối ngoại, Binh đoàn 11 – BQP
  • 05/2007 – 03/2008  Trợ lý phòng Vật tư Thiết bị, Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại 36 – Binh đoàn 11
  • 04/2008 – 01/2012  Phó phòng Thiết bị Vật tư Tổng công ty 36 – BQP
  • 02/2012 – 06/2016  Phó phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty 36 – BQP
  • 07/2016 – nay         Trưởng phỏng Tổ chức Lao động, Tổng công ty 36 – CTCP

Email liên hệ: hoangnguyen@36corp.com