594A9543-2
ĐỖ MẠNH CƯỜNG
Kiểm soát viên

Sinh năm 1988, quê quán Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, quốc tịch Việt Nam. Quá trình công tác:

  • 11/2011 – 12/2016  Phòng dự án đấu thầu, Tổng Công ty 36 – BQP
  • 12/2016 – nay            Kiểm soát viên, Tổng công ty 36-CTCP

Email liên hệ: manhcuong@36corp.com