Trường Đại học kinh tế quốc dân

.carousel-shortcode.carousel-shortcode-id-1 .owl-nav a { width: 42px; height: 42px; border-width: 0px; border-style: solid; border-radius: 500px; } .arrows-bg-on.carousel-shortcode.carousel-shortcode-id-1 .owl-nav a { background: rgba(0,0,0,0.7); } .carousel-shortcode.carousel-shortcode-id-1 .owl-nav a.owl-prev { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% + 0px)); left: 15px; } .carousel-shortcode.carousel-shortcode-id-1 .owl-nav a.owl-prev i { padding: 0px 0px 0px 0px; } .carousel-shortcode.carousel-shortcode-id-1 .owl-nav a.owl-next { top: 50%; transform: translateY(calc(-50% +…

Trung tâm Nghiên cứu khoa học- Học viện Kỹ thuật Quân sự

Công trình: Trung tâm Nghiên cứu khoa học- Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hạng mục: Trung tâm Nghiên cứu khoa học- Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tổng kinh phí Đầu tư:568.289.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu đồng) Nguồn vốn: - Vốn ngân sách Nhà nước:   …

Bệnh viện Đa khoa Giao thông Vận tải Trung ương.

Công trình: Bệnh viện Đa khoa Giao thông Vận tải Trung ương. Hạng mục: Thi công xây dựng nhà chính (bao gồm TKBVTC). Tổng kinh phí Đầu tư:312.987.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ, chín trăm tám bảy triệu đồng chẵn). Nguồn vốn: - Vốn ODA:   281.691.000.000 đồng. - Vốn đối ứng: 31.296.000.000…

Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An

Tên dự án: Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An Tên hạng mục công trình:Xây lắp kiến trúc, cấp điện, cấp thoát nước trong nhà khối Nhà chính. 3.Giá trị quyết toán:463.077.142.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, không trăm bảy bảy triệu, một trăm bốn hai nghìn đồng…