Lễ khởi công Gói thầu số 02 Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

        Sáng 4/8/2020, tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên danh Tổng công ty 36 – Công ty CP Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh đã phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khởi công Gói thầu số…