AHLĐ – ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐĂNG GIÁP vinh dự và tự hào lần thứ 3 liên tiếp tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (2010-2015-2020)

       Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X khai mạc trọng thể sáng 10-12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch…