‘Cách mạng 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc’

Thủ tướng yêu cầu làm rõ lợi thế của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, nhất là nguồn nhân lực, sự năng động của kinh tế tư nhân. Sáng 5/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo-Triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông minh – Smart…

Triển khai KPI: Truyền thông là yếu tố then chốt

Bà Nguyễn Thị Nam Phương từ Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Tư vấn Trưởng dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), chia sẻ một số kinh nghiệm để thành công và tránh thất bại trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống BSC – KPI trong doanh nghiệp

Hội thảo Kinh nghiệm xây dựng và triển khai BSC-KPI tại các doanh nghiệp Việt Nam

Với mục tiêu gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, ngày 19 tháng 08 năm 2017, tại hội trường A103, Khoa Quản trị đã tổ chức hội thảo Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Balanced Scorecard – Key Performance Indicators (BSC-KPI) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Triển khai áp dụng hệ thống KPI tại Công ty Mẹ – Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí

Sau thời gian triển khai xây dựng hệ thống quản lý đánh giá hiệu suất công việc cốt lõi KPIs, quý IV năm 2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí sẽ áp dụng thử nghiệm hệ thống quản lý và đánh giá hiệu suất công việc cốt lõi KPIs tại các Ban/ Văn phòng trực thuộc công ty mẹ Tổng công ty.